La tasca de TarracoSalut és vetllar per la qualitat de vida sòcio-afectiva de la gent malalta en situació de solitud. Per aquest motiu, un dels nostres objectius principals és ajudar a crear una xarxa social per als nostres usuaris.

Us mostrem la tasca que duem a terme, tant al Grup dels dijous del CAP Muralles com al taller que hem iniciat recentment els dilluns per la tarda al CAP Jaume I.

“Perquè tot el que no es dóna, es perd.”