TarracoSalut, com ja sabeu, és una entitat de voluntariat social centrat en l’acompanyament hospitalari a Tarragona.

Particularment a pediatria (4a planta de l’Hospital Joan XXIII de Tarragona) el que pretenem és fer l’estada de l’usuari i dels acompanyats el més agradable possible. Organitzem tallers de manualitats, jocs, etc.

Aquests acompanyaments els realitzem a “La Saleta”, un espai comú on es reuneixen tots els usuaris. Si no és possible anar-hi també els fem dins de les habitacions.

L’estona que els voluntaris estem amb els usuaris veiem com se’ls hi transforma la cara i en aquells moments quasi no es recorden que són en un hospital.

El més important és que l’Equip hospitalari i el de Voluntariat estem molt units i treballem per un mateix fi, el benestar dels usuaris i dels acompanyants.

Desitgem que la feina que fem la sapiguem transmetre i arribi a tothom.