PROGRAMA HOSPITALARI
Voluntariat d’acompanyament:
– A malalts ingressats
– A familiars cuidadors que necessiten un respir
– A Consultes Externes (visites o proves mèdiques)
– A usuaris amb malalties avançades
Pediatria
Acompanyament als infants i als seus familiars (a planta i a Semicrítics)
Dinamització de la sala de jocs (“la Saleta”)
Rober solidari
– Servei de roba de segona mà a persones ingressades als centres hospitalaris que ho necessiten.
PROGRAMA DOMICILIARI
Projectes d’acompanyament
– A la soledat als domicilis
– Als cuidadors que necessitin respir
– A consultes mèdiques
– A malalts a final de vida
“Bon dia telefònic”
–Trucada diària a usuaris de domicilis de TarracoSalut que no tenen familiars.
“El Taller”
– Elaboració de diferents productes mitjançant tècniques artesanals amb l’objectiu de
fomentar el grup i la xarxa social i obtenir recursos per tal que l’Associació es pugui autogestionar.
“El grup”
– Tallers als Centres de Salut per al foment de la xarxa social.
“Fem salut”
– Caminades saludables un dia a la setmana durant dues hores.