Orígens i motivació

Som TarracoSalut, una entitat sense ànim de lucre de Tarragona que neix el 2011 davant la posada en escena d’una problemàtica de salut pública no coberta ni responsabilitzada per part de les institucions: la presència de moltes persones soles a l’hospital.

El nostre objectiu és disminuir l’angoixa dels malalts o de la gent amb problemes de salut durant el procés de malaltia, oferir-los-hi acompanyament per combatre la soledat no desitjada mentre són a l’hospital i tenir cura de la part socioemocional (una part essencial de la salut integral de la persona) per millorar la seva qualitat de vida socioafectiva.

És un fet que factors com l’increment de l’esperança de vida, els canvis en relació als nuclis familiars, les llistes d’espera a les residències, les dificultats econòmiques, la vida laboral dels familiars, etc., fan que augmenti cada cop més el número de persones que pateixen aquesta soledat no desitjada; si totes aquestes problemàtiques de caràcter social ja són suficientment rellevants, és obvi que, davant d’un procés de malaltia, s’agreugen: la persona malalta perd part o la totalitat de la seva autonomia, i es troba davant d’un procés vulnerable (no tant sols físicament, sinó també anímica) on el dolor, la soledat, la tristesa i la mort són els protagonistes principals, i on l’atenció de totes aquestes parts és imprescindible per afrontar i/o superar la malaltia.

Entenem que “quan la persona emmalalteix, ho fa de forma integral, no en parcel·les ni a terminis; que tots els components de l’ésser humà queden alterats, i cadascun d’ells demanda les seves pròpies necessitats; […] que la malaltia genera símptomes físics, però també símptomes psicoemocionals com por, ansietat, ira, depressió; necessitats espirituals com sentiments de culpa, de perdó, de pau interior; i demandes socials com a consideració i no abandonament[1]”, i que tota aquesta vessant socioemocional és part imprescindible de la salut integral de la persona, que afecta totes les àrees de la seva vida i que és suficientment important com per a prestar-li atenció i intervenir.

SANZ ORTIZ: “¿Qué es un enfermo?” A Farreras-Rozman: Medicina Interna.

 

La nostra missió

Millorar la qualitat de vida socioafectiva de la persona malalta i/o sola durant la seva estada als centres hospitalaris.
Disminuir la seva percepció de soledat durant l’ingrés a l’hospital.
Tenir cura de la part emocional de l’usuari.
Afavorir la recuperació del malalt a nivell psicosocial.
Donar suport als principals familiars cuidadors per tal que puguin tenir espais de descans i de respir.
Fomentar l’autonomia del malalt dins el possible.